* * *   indywidualni.org - moja autorska audycja. Zapraszam do słuchania!Robert Bruce Monroe – Podróże poza ciaÅ‚em

Blogged by koras as — koras sob. 20 maj 2006 14:50 — English ver.

W 1958, dobrze prosperujÄ…cy biznesmen, Robert Monroe, zaczÄ…Å‚, niespodziewanie i bez udziaÅ‚u woli, opuszczać swoje fizyczne ciaÅ‚o by podróżować w tzw. “drugim ciele” do miejsc znacznie oddalonych od fizycznych i duchowych realiów jego dotychczasowego życia. Robert A. Monroe jest zaÅ‚ożycielem znanego na caÅ‚ym Å›wiecie Monroe Institute…

Książka o projekcji astralnej i OOBE

Brak komentarzy »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI - (uwaga!)

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.