* * *   indywidualni.org - moja autorska audycja. Zapraszam do słuchania!Był przeciek przed testem gimnazjalnym

Blogged by koras as Informacje — koras sob. 28 kw. 2007 00:21 — English ver.

DziÅ› dowiedziaÅ‚em siÄ™ od Doroty, że podobno byÅ‚ jakiÅ› przeciek przed „Å›cisÅ‚ym” egzaminem. Media aż huczÄ…, a jako, że jestem od nich skutecznie odciÄ™ty to nie usÅ‚yszaÅ‚em o tej wiadomoÅ›ci. Jednakże przeglÄ…dajÄ…c wykop, natrafiÅ‚em na ciekawy link do artykuÅ‚u o owym przecieku.

Dwie godziny przed Å›rodowym egzaminem gimnazjalnym z części matematyczno-przyrodniczej na jednym z forów internetowych pojawiÅ‚o siÄ™ co najmniej jedno pytanie z oryginalnego testu. Nie wiadomo czy byÅ‚o ich wiÄ™cej i ilu gimnazjalistów mogÅ‚o z nich skorzystać. Centralna Komisja Egzaminacyjna: – Rozważymy decyzjÄ™ o unieważnieniu egzaminu.
O godz. 7.15 na forum internetowym portalu o2.pl, gdzie toczyÅ‚a siÄ™ dyskusja na temat egzaminów ktoÅ› napisaÅ‚: „ZnalazÅ‚em to: czajnik ciÄ…gnie 1600 W w ciÄ…gu 15 min ile wyniesie rachunek za 30 dni jeÅ›li 1 kilowat kosztuje 32 gr”. Czytaj więcej…

Po testach

Blogged by koras as Gitara,Przeżycia,SzkoÅ‚a — koras śr. 25 kw. 2007 20:55 — English ver.

Jako uczeÅ„ klasy trzeciej gimnazjum w dniu wczorajszym i dzisiejszym miaÅ‚em przyjemność pisania Egzaminu Gimnazjalnego. Wczoraj część humanistyczna, dziÅ› z kolei przedmioty Å›cisÅ‚e. MuszÄ™ powiedzieć, że test nie byÅ‚ trudny. Jedyne co mogÅ‚o zagiąć to rozprawka, ale wydaje mi siÄ™, że tÄ… także mam dobrze. Kilka godzin po egzaminie znalazÅ‚em w Internecie jego klucz odpowiedzi. Z zadowoleniem stwierdziÅ‚em, że w części humanistycznej pogubiÅ‚em okoÅ‚o kilku pkt. (1-5), a w Å›cisÅ‚ej okoÅ‚o czterech. Daje to caÅ‚kiem niezÅ‚y wynik. Choć oficjalnie liczba punktów zostanie ogÅ‚oszona dnia 15 czerwca, to już wiem czego mogÄ™ siÄ™ spodziewać. Mam nadziejÄ™, że bÄ™dzie troszkÄ™ ponad 90, czyli podobnie jaki kiedyÅ› gudÅ‚ej Michaszek. Ale wesoÅ‚o by byÅ‚o mieć wiÄ™cej niż gudÅ‚ej. Czytaj więcej…

Koncert u kapucynów

Blogged by koras as Koncerty,Przeżycia — koras niedz. 22 kw. 2007 22:30 — English ver.

 DziÅ› dowiedziaÅ‚em siÄ™, że w koÅ›ciółku nieopodal bÄ™dzie koncert. Jak ulotka zapowiadaÅ‚a miaÅ‚o wystÄ…pić kilka kapel grajÄ…cych, reaggae, chrzeÅ›cijaÅ„ski metal i bluesa. Z przygÅ‚upami stwierdziliÅ›my, że przydaÅ‚oby siÄ™ pójść i zrobić pogo. Po drodze spotkaliÅ›my MilenÄ™ i dowiedzieliÅ›my, że ona też wybiera siÄ™ na koncert. WesoÅ‚o jednym sÅ‚owem. Gdy weszliÅ›my do sali i pierwszy zespół zaczÄ…Å‚ grać, z uÅ›miechem stwierdziÅ‚em, że takie solówki to nawet Macia by zagraÅ‚. Grali bluesa, muzyka jak muzyka, niezbyt jednak skomplikowana i przyjemna dla ucha. Później zagraÅ‚o kilku mÅ‚odych kolesi dwa covery, Huntera i Metallice. Szkoda tylko, że nie mieli wokalu, bo instrumentalnie byÅ‚o caÅ‚kiem nieźle, zagrali naprawde Å‚adnie i wiernie oryginaÅ‚owi. Czytaj więcej…

Page:  1 2 Next >